Gültekin Akça

Gültekin Akça

Görüş

Yeni Nesil Belediyecilik

Eklenme : 30.10.2020 00:00:00
Görüntülenme: 905

Türkiye'de modern anlamda ilk belediyecilik uygulaması 1868 yılında İstanbul'da başlamıştır. İstanbul 14 ayrı belediye bölgesine ayrılmış ve başına da emekli bir yüksek memur atanmıştır. Belediyecilik Cumhuriyetle beraber ise daha modern bir şekle dönüşmüştür.

Ülkemizde çok partili sisteme geçişten sonra yerel yönetimlerde belli dönemlerde farklı siyasi partilerin ağırlıklarının olduğu görülmüştür. Bu dönemlerde belediyecilik hizmetleri de farklılıklar göstermiştir.

Özellikle 1994 yılında Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasını takiben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki hizmet anlayışı sadece İstanbulluların değil, tüm Türkiye'nin takdirini kazanmış ve daha sonra da dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin yeni lideri yapmıştır.

Toplumda belediyecilik uzun süre, yolcu taşımacılığı, çöp toplama ile sokak ve caddelerin bakım ve onarımı olarak algılanmıştır. Yeşilçam filmlerinde izlediğimiz kırmızı renkli belediye otobüsleri bugün bile bir çoğumuzun hafızasındadır.

1990'lı yıllardan sonra ise belediyelerde klasik belediyecilik hizmetlerinin yanında fakire, fukaraya, yaşlıya ve engelliye yardımı önceleyen sosyal belediyecilik hizmetleri de başlamıştır. Sosyal belediyecilik ülkemizde genel olarak başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Artık günümüzde bu hizmetlerde yeterli olmamakta ve daha fazlası talep edilmektedir. Buna yeni nesil belediyecilik denilmektedir. Artık, belediyeler bugün, sadece klasik belediyecilik hizmetlerini yapmaktan öte sosyal belediyeciliklerinin yanında, kalkınmayı öne alan, çevreye duyarlı, üretime ve girişimciye destek olan ve sadece yöneten değil yönlendiren bir belediyecilik yapmaktadırlar.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bu yıl kadın çiftçilere destek olmak amacı ile bazı ilçelerde kura ile ailelere belli sayılarda kıl keçisi dağıtımı yaptı. Nüfusunun önemli bir kısmı kırsalda yaşaması sebebi ile Büyükşehir'in bu projeyi Muğla'nın tamamında uygulaması doğru olacaktır. Sadece kıl keçisi dağıtımı değil başkaca projelerle de (seracılık vb) özellikle kırsalın desteklenmesi ve böylece de kırsaldan kente göçün engellenmesine katkı sağlanabilir. Bunun yanında, Tarım İl Müdürlüklerinin de benzer destek projeleri bulunmakta olup bu projelerin bazılarının yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde yapılması da söz konusu olabilir.

Büyükşehir'in bu projeyi Muğla'nın tamamını içine alacak şekilde daha kapsamlı hazırlaması gerektiği gibi proje öncesi titiz bir ön çalışmanın da yapılması gereklidir. Yani, kaç adet keçinin bir ailenin geçimini sağlayabileceği, projenin takibi ve denetlenmesi, dağıtımdan sonra üreticiye yem ve veteriner desteği verilmesi ve üretilen ürünün pazarlanması gibi konularında proje kapsamında değerlendirilmesi gereklidir. Zira, geçmişte başkaca kurum ve kuruluşlarca yapılan bu tip bazı sosyal projeler, yetkililerce yeterince takibinin yapılmaması ve denetlenmemesi sebebi ile başarılı olamamıştır.

Ülkemizde de bir çok belediye yeni nesil belediyecilik uygulamaları kapsamında yerel kalkınma, çevrenin korunması, dijital belediyecilik, üretime ve girişimcilere destek amaçlı bir çok farklı proje hayata geçirmektedirler.

Muğla olarak biz de bu projelerden yararlanarak yeni projeler hayata geçirilebiliriz.

Kısacası, Mevlana'nın dediği gibi,

"Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım"

 

ÖNCEKİ yazı
{{r.adsoyad}} {{r.tarih | tarihsaat}}
{{r.yorum}}
Güvenlik kodu

PAYLAŞ

En çok arananlar

Powered by BilgiSoft