"Yeni Köy Yerleşik alanları"

Eklenme : 25.09.2021 20:48:00
Görüntülenme: 421

"Köylerimizdeki konut ve işyeri ihtiyaçlarını karşılamak için 1970'li yıllarında "Köy yerleşim alanları" adı altında bir çözüm bulunmuş ve uygulanmıştı.

Bir köyün çevresindeki en uçta olan evlerden 100 m sonra hayali bir sinir çizin.

Bu alana "Köy yerleşim alanı" deniyordu.

Bu alanda, basit bazı kurallar ile bürokrasiye takılmadan köylerimizin ihtiyaçları olan yapıları yapma imkanı doğmuştu.

Bu yöntem iyi bir yöntem idi.

Bu yöntem, hem köylümüzü bürokrasiden kurtarıyor, hem de yapılaşma bazı kurallar ile hayata geçiriliyordu.

Bu 100 m'lik alan, köylerimize nefes aldırmış idi.

Sonraki yıllarda, bazı illerimiz büyük şehir statüsüne geçtiler ve köylerimiz mahalle oldular.

Bu dönüşümden sonra eski köylerimiz, yeni mahallelerimiz ihtiyaç duyduğu binalarını yapmak için imar planı yapma zorunluluğunda kaldılar.

Bu durum birçok sorunları da beraberinde getirdi.

Çünkü, Türkiye'de imar planı yapımının önünde o kadar engel vardı ki, imar planı yapımı ve onanması adeta imkansızdır...

Bu hal, eski köy, yeni mahallelerde kaçak, yapılaşmayı tetikledi.

İdare de bu çarpıklığı bazı bazı çıkardığı imar afları ile gidermeye çalıştı.

İmar aflarına karşı çıkanlar oldu.

İmar aflarına karşı çıkanlar aslında mükemmellik peşinde koşan insanlardı.

Kaçak yapı, yani gecekondu istemiyorlardı, her şey güzel olsun istiyorlardı.

Ama mükemmelliğin peşinde koşar iken, iyiden oluyorduk...

Dünyanın en güzel coğrafyasına bu kaçak yapılar yakışıyor mu, diye feryat ediyorduk.

İmar planı yapımındaki tıkanıklığı gören idare 11.07.2021 tarihinde bir KHK çıkararak köy yerleşim alanlarının belirlenmesindeki 100 m'lik sınırını 200 m daha genişleterek 300 m'ye çıkardı.

Buna yeni köy yerleşim alanları, diyoruz.

Bu yönetmelik de 17.09.2021 geçen Cuma günü çıkan resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Böylece köylerimizin 300 m çevresinden geçen çizgi içindeki alanda "Köy yerleşim alanı" kuralları uygulanacak.

Bu alanlarda imar planı yapılmadan basit kurallar ile bina yapmak böylece mümkün hale gelmiş oluyor.

Basit kurallara göre yapılacak yerleşim planları bundan sonra mimar ve harita-kadastro mühendisleri tarafından yapılacak.

Böylece insanlarımız biraz olsun rahatlayacaklar.

17.09. 2021 günü resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliği hemen Şehir Plancıları Odası iptal istemi ile yüksek mahkemeye müracaat etti.

İnsan "Yahu, 30-40 yıldır bu köylerimizin imar planlarını neden yapmadınız?" diye sormadan edemiyor.

Köy yerleşim alanı uygulaması mükemmel değildir, ama iyidir.

Yeni yönetmelik tüm halkımıza hayırlı olsun.

Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum.

 

{{r.adsoyad}} {{r.tarih | tarihsaat}}
{{r.yorum}}
Güvenlik kodu

PAYLAŞ

En çok arananlar

Powered by BilgiSoft