Hamle Gazetesi

Hamle Gazetesi - Muğla İlinin Günlük Siyasi Gazetesi

Sahibi: Hamle Matbaacılık, Gazetecilik Turizm ve Ticaret A.Ş. Adına Hayati Nizamoğlu

İlk Yayın Tarihi: 21 Şubat 1977

Yazı İşleri Müdürü: Hafize Nizamoğlu Acar

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Kadir Kürşat Tamer

Muhabirler:  Sultan Kocakulak, Muhittin Direk, Metin Karakoç, Nazife Taşdelen, Sultan Kocakulak

Sayfa Sekreteri: Şenol Yağlı

Yazar: Selda İnal

İnternet Editörü: Sultan Kocakulak

İdare Yeri: Hacımemişağa  Sokak No:12 Hamle İş Merkezi Muğla

Muğla Ofset Tesislerimiz: Hacımemişağa Sokak No:14

İlan Tarifesi: Resim İlanlar (st/cm) 20. 40 TL

Zayi İlanları: Şahıs 60 TL; Şirket 150 TL

Özel İlanlar Pazarlığa Tabidir. Fiyatalara KDV dahil değildir

Abone Tarifesi Yıllık: 250.00TL  6 Aylık: 150.00TL 3 Aylık: 100.00TL Günü Geçmiş Gazete: 1,00 TL

Yerel Süreli YayınPowered by BilgiSoft