Gültekin Akça

Gültekin Akça

Görüş

Eko-Turizm ve Çandır "Eko-Köy" Projesi

Eklenme : 28.05.2021 00:00:00
Görüntülenme: 412

Geçen hafta Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli Köyceğiz'de Çandır Mahallesi'ni  "Eko-Köy" ziyaret etti. Bu proje, Tarım ve Orman Bakanlığı destekli ve yöre halkının da projeyi benimsemesi ile başarılı bir şekilde uygulanmakta olup Muğla turizmini deniz, kum ve güneş üçgeninden çıkartacak önemli bir projedir. Bu projenin Muğla'nın diğer ilçelerinde de hayata geçirilmesi Muğla turizmi için oldukça önem arz etmektedir.

Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı yörede yürüyüş ve bisiklet rotaları tesis etmiş, yöre arıcılarına karavan vermiş, arıcılar için bal ormanı yapmış, boş evlerin pansiyon haline getirilmesi için evlerin beyaz eşya vs ihtiyaçlarını karşılamış, yöresel ürünlerin satışının yapılabilmesi için satış reyonları yaptırmış ve organik ürün yetiştiren seralar oluşturmuştur. Projenin amacı ise kırsal turizmi canlandırmak ve Muğla turizmini 12 aya yayabilmek.

Gerek deniz, kum ve güneş turizmine alternatif aranması ve gerekse küresel ısınma kaynaklı sorunların gelecekte turizmin sahillerden yüksek rakımlı kırsala doğru yayılmasını hızlandıracak olması sebebi ile bizlerin bu ve benzeri projelerle bu sürece hazır olmamız gerekmektedir.

Muğla Ticaret Odası'nın da uzun zamandır gündeminde olan ve halen somut bir adım atılamayan "Yörük Köyü Projesi" de bu bağlamda değerlendirilebilecek alternatif bir projedir. Ticaret Odası'nın bu proje konusunda daha istekli ve ısrarlı olması, farklı alternatifleri de değerlendirerek örnek bir projeye imza atmasının zamanı gelmiştir. Projenin anayola ve turizm bölgelerine yakın olması ve mevcut bir köyde uygulanması doğru olacaktır.

Belediyecilik yıllar itibari ile gelişmiş ve görev alanları da çeşitlenmiştir. Günümüzde, büyükşehir belediyeleri ise il'in her şeyine katkı sunan il'deki sektörlere yön veren bir kurum halini almıştır.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de turizm ağırlı olarak özel sektörler aracılığı ile yapılmakta ve genel olarak da özel sektörler, kamunun önünde bir vizyonla hareket etmektedir. Ancak, zaman zaman sektöre kamunun yönlendirme ve katkısının da zorunlu olduğu haller bulunmaktadır. Pandemi dönemi, tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de, kamunun katkı ve desteğinin zorunlu olduğu bir dönem olmuştur.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında kurulmasına ve Kültür Turizm ve Spor Daire Başkanlığı adı altında da bir daire başkanlığının bulunmasına rağmen bu güne kadar Muğla turizmine istenilen düzeyde katkı ve destek verebilmiş değildir. Pandemi de en çok desteğe ihtiyacı olan turizmcilere içme suyu fiyatları konusunda pozitif ayrımcılık dahi yapılamamıştır. Muğla'da turizm alanında ilçeler arasında bir eşgüdüm ve işbirliği de bulunmamaktadır. Oysa, bunu en başta yapması gereken büyükşehirdir.

Geçen yıllarda da birçok kez ifade ettiğimiz üzere Muğla Büyükşehir'in Muğla turizmine daha çok destek ve katkı sağlaması ve daha da önemlisi bölge turizminin çeşitlendirilmesi için sektörle daha çok işbirliği içerisinde olması gerekmektedir. Çandır Eko-Köy projesi her yönü ile örnek bir proje olarak önümüzde durmaktadır. Buradan yola çıkarak projenin benzerlerini de Muğla Büyükşehir Belediyesi destekli olarak bir başka ilçelerimizde hayata geçirebiliriz. Bu ve benzeri projelerin artması kırsal turizmin gelişmesi ve Muğla'da turizmin 12 aya yayılması anlamında çok önemli ve değerli olacaktır.

Zira;

Birlikte çalışarak, başarabiliriz.

{{r.adsoyad}} {{r.tarih | tarihsaat}}
{{r.yorum}}
Güvenlik kodu

PAYLAŞ

Powered by BilgiSoft