Eğitim haklarını geri almak için mücadele başlattılar

Eğitim haklarını geri almak için mücadele başlattılar
Eklenme : 17.08.2021 13:02:00
Görüntülenme: 2402

26 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe giren üniversite eğitiminin 7 yıl azami süreyle tamamlanması ile ilgili kararın 26 Kasım'dan itibaren değil, Eylül 2014'ten itibaren başlatılarak devam etmesi sebebiyle çok sayıda öğrenci oldu. Mağdur olan öğrenciler seslerini sosyal medya üzerinden oluşturdukları platform ile duyurmaya çalışıyor.   

Eğitim hakları sona eren öğrenciler mücbir sebepler sebebiyetiyle lisansüstü öğrencilere verilen dönem hakkının kendilerine de verilmesini talep ettiler. Mağduriyetlerini sosyal medya üzerinden dile getiren öğrenciler kararın Anayasının 2. maddesi olan hukukun kişinin aleyhine geriye yürümezlik ilkesine ve 10. maddesi olan eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söylediler.

Mağduriyetlerini dile getiren öğrencilerin hazırladıkları açıklama şu ifadelerden oluştu:

"26 Kasım 2014 tarih ve  29187 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2547 sayılı kanunun 44. Maddesinde değişiklik yapılmasına dair 6569 sayılı kanunun 28. Maddenin uygulama esasları maddelerindeki belirsizlik durumu sebebiyle 2014-2015 akademik yılı ve öncesi girişli lisans öğrencilerinin azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 32. Maddesinin geçici 67. Maddesi "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz." belirtilmektedir. 26 Kasım 2014 tarih ve  29187 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bu kanunun başlangıcı Eylül 2014 sayılması Anayasamızın 2. Maddesine ters düşmektedir. Hukukun kişinin aleyhine geriye yürümezlik ilkesine aykırıdır. 2018 yılında ilişiği kesilen Önlisans öğrencileri de bu hukuka aykırı karardan zarar görmüş fakat 2018 yılında çıkarılan Öğrenci Affı ile 2014-2015 ve öncesi girişli Önlisans öğrencilerinin söz konusu mağduriyeti giderilmiştir. Lisans öğrencilerinin ise bu durumdan mağduriyeti devam etmektedir.  Aynı zamanda Anayasamızın  10. Maddesi I bendinde geçen anayasal eşitlik ilkesi ve YÖK kanunun 5. Maddesinde geçen eğitim öğretim kurumlarında eşitliği sağlanması konusundaki yasal düzenlemeler göz önünde bulundurulmalıdır. 10 Haziran 2020 tarihinde yapılan yasal düzenlemeyle birlikte mücbir sebepler dolayısıyla(afet, salgın vb) azami süresi dolan lisansüstü öğrencilerine 1 dönem azami 2 dönem hak tanınabileceği Yükseköğretim Kurulunca duyurulmuştur. Lisans öğrencilerinin Korona Salgını sürecinde yaşadıkları online eğitime adaptasyon sorunları, salgın sebebi ile ailelerinden kaybettikleri insanlar, hastalığa yakalanmaları dolayısıyla kaybettikleri süreler ve psikolojik etkileri ve haricen maddiyat yoksunluğu sebebiyle harcını dahi yatıramadığı için kayıt yaptıramayan öğrenciler bu durumdan fazlasıyla etkilenmişlerdir. Lisansüstü öğrencilerine mücbir sebepler göz önünde bulundurularak verilen bu ek süre hakkının yaklaşık olarak 1,5 senedir içinde bulunduğumuz korona salgını sürecinin yukarıda da arz ettiğimiz etkileri de göz önünde bulundurularak lisans öğrencilerine de geçerli olması için bir düzenleme yapılması elzem hale gelmiştir. Mücbir sebepler (salgın, yangın, sel vb.), yukarıda bahsi geçen Anayasamızın 2. Maddesine aykırılık ve 10. Maddesinde yer alan eşitlik şartları göz önüne alınarak Lisans öğrencilerinin bu mağduriyetinin giderilmesi Lisansüstü öğrencilerine tanınan ek sürenin Lisans öğrencilerine de tanınmasını istiyoruz." 

YORUMLAR
{{r.adsoyad}} {{r.tarih | tarihsaat}}
{{r.yorum}}
Güvenlik kodu

PAYLAŞ

Powered by BilgiSoft