Gültekin Akça

Gültekin Akça

Görüş

Dünya Beşten Büyüktür

Eklenme : 22.10.2021 00:00:00
Görüntülenme: 347

İnsanların nüfus olarak çoğalması ile birlikte önce topluluklar oluşmuş daha sonra da devletler kurulmuştur. Başlangıçta devletler daha çok güvenlik öncelikli kurulurken daha sonra modern devletler ortaya çıkmaya başlamıştır. Modern devletlerde devlet, halkının sadece güvenliği değil bunun yanında ekonomik ve sosyal ihtiyaçları ile ilgili olarak da faaliyetler göstermeye başlamıştır.

Devletlerin kuruluşundan bu yana bazı devletler diğerlerine göre daha fazla güce ve etkiye sahip olmuştur.

Geçmişte ulaşımın bu kadar çok gelişmemesi sebebi ile devletlerin müdahalesi komşu ve yakın devletlere olmuş ve etkisi de daha ziyade bölgesel çapta olmuştur. Yani, belli devletler belli bölgelerde hakim devlet konumunda olmuşlardır.

Belli dönemlerde uzak doğuda Çin imparatorluğu hakim devlet iken Orta Asya ve Anadolu'da Türk Devletleri hakim devlet konumundaydılar. Osmanlı Devleti de uzun süre Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da hakim devlet olarak varlığını sürdürmüştür.

Ancak, özellikle 20. yy ile birlikte iletişim ve ulaşımın kolaylaşması ile birlikte hakim devletlerin etkisi ve müdahalesi bölgesel olmaktan çıkıp nerede ise tüm dünyayı etkilemeye başlamış ve evrensel bir boyut kazanmıştır.

20. yy'da imparatorlukların çöküşü ile önce İngiltere ve ikinci dünya savaşından sonra da ABD dünyada hakim güç olmuştur. Her ne kadar uzun süre SSCB, ABD'nin dünyadaki gücünü dengelemiş ise de SSCB'nin yıkılışı ile birlikte ABD genel olarak dünyada tek hakim güç olarak kalmıştır.

Ancak, son çeyrekte gerek Çin gerekse Rusya, ABD'nin dünyadaki gücünü dengeleme noktasında kendilerini göstermektedirler.

Dünyada hakim güç olan bir çok devlet gerek kendi halkı ve gerekse hakim olmak istedikleri devletlerin vatandaşlarına bir çok kötü muamele yapmışlar ve bazıları halen yapmaktadır. Ancak, Türk Devletleri hiçbir zaman ne kendi hakimiyeti altındaki kişilere nede fethettikleri devletlerin vatandaşlarına baskı yapmamışlardır.

Bugün, ikinci dünya savaşı sonrası kurulan ve veto hakkı olan beş devletin hakimiyet ve güdümündeki Birleşmiş Milletler dünya genelindeki hiçbir haksızlığa karşı etkin mücadele hatta tepki verememektedir.

İsrail'in, Filistinlilere karşı acımasız işgal planı her şeye rağmen devam etmektedir. Arakan Müslümanları da Myanmar Devletini yönetenlerin acımasız katliamlarına maruz kalmaya devam etmektedir. Bugün dünyada bunun gibi daha birçok haksızlık, işgal ve zulüm BM'nin gözleri önünde devam etmektedir. Bu zulüm ve haksızların çoğu ise Müslüman devlet ve halklara yapılmaktadır.

Dünyada özellikle son yarım yüzyılda birçok devlet gerek ekonomik ve gerekse savunma sanayiinde önemli gelişmeler sağlamış ve önemli güç olmuşlardır. Bugün G10 ve G20 ülkeleri dünya ekonomisinin ciddi bir oranını idare etmektedirler. Türkiye'de bölgesel bir güç olma noktasında emin adımlarla yürümektedir.

Ancak, buna rağmen BM'nin yapısında her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. BM halen veto hakkı bulunan beş ülkenin güdümü altındadır. Oysa, dünya değişip yeniden şekillenirken uluslararası kuruluşların aynı kalması kabul edilemez.

İşte bunun için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her platformda dünya beşten büyüktür diyerek bir haksızlığı dile getirmektedir. Son olarak Afrika gezisinde, dünyanın beş devletin inisiyatifine bırakılamayacağını söylemiş ve diğer devletlere bu konuda daha fazla işbirliği önermiştir.

Artık dünyada daha fazla kişi, kurum ve devletin Cumhurbaşkanımızın bu sesine kulak vererek "Dünya Beşten Büyüktür" demesi ve böylece dünyada yaşanan haksızlık, zulüm ve işkencelerin son bulması gerekmektedir.

"Birleşik olmayan her güç cılızdır"

La Fontaine

 

{{r.adsoyad}} {{r.tarih | tarihsaat}}
{{r.yorum}}
Güvenlik kodu

PAYLAŞ

En çok arananlar

Powered by BilgiSoft