Bayır'a kurulacak çimento fabrikasına tepkiler devam ediyor

Bayır'a kurulacak çimento fabrikasına tepkiler devam ediyor
Eklenme : 7.01.2022 14:31:00
Görüntülenme: 1024

Menteşe Belediyesi tarafından Bayır Mahallesi'ne yapılacak çimento fabrikasına ruhsat verilmesinin ardından başlayan tepkiler tüm hızıyla devam ediyor. MUÇEP Menteşe Meclisi üyeleri ve bölge halkı ruhsatın iptali için Menteşe Belediye Başkanlığı'na giderek önce bir basın açıklaması gerçekleştirdiler ardından imzaladıkları dilekçeleri teslim ettiler.  

Kadir Tamer

Grup adına Menteşe Belediye Başkanlığı önünde basın açıklamasını MUÇEP Menteşe Meclisi Basın Sözcüsü Mustafa Tuncaelli gerçekleştirdi.

Açıklamasında çimento fabrikasının yapılacak alanın tarım alanları ile zeytinliklere yakın olduğunu kaydeden Tuncaelli, "Yatağan'a bağlı Deştin Mahallesi ile Menteşe'ye bağlı Bayır Mahallesi ortak sınırında Tekağaç sırtı mevkiinde, etrafında yerleşim yerleri, bağ, bahçe, zeytinlik alanlar, tarım alanları, dere ve baraj gibi su kaynakları bulunan ve tamamen orman alanı içerisinde kalan ve hiçbir şekilde bir sanayi tesisi kurmak için uygun olmayan bir yer. 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında ve 1/15.000 ölçekli mevzi nazım imar planı ile sanayi alanı olarak işaretlenmiştir. Buna istinaden 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli planlar  çimentocu şirketin dava açması ve kazanması nedeniyle belediye tarafından tekrar Entegre Çimento Fabrikası alanı olarak tanımlamak zorunda kalmıştır. Çimentocu firmanın hukuka aykırı olarak ÇED olumlu raporu alması da eklenince Menteşe Belediyesi çimentocu firmanın ruhsat baskısı altında kalmıştır. Ruhsat verilmeden önce Menteşe Kent Konseyi, Deştin Çevre Platformu ve MUÇEP Menteşe Meclisi olarak 25 Aralık 2021 tarihinde yaptığımız ortak basın açıklamasında, hem hukuka aykırı yürütülen ÇED süreci ve hem de tesisin doğaya ve tüm canlılara vereceği zararlar konusunda dikkat çekmeye çalışılmış, çimentocu şirket tarafında güncel, bilimsel verilere uygun yeni bir ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme raporu) ve SED ( Sağlık Etki Değerlendirme raporu) hazırlanmadan yapı ruhsatı verilmemesini talep etmiştik. Bütün bu açıklamalarımıza rağmen, Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan yapı ruhsat başvurusu üzerine Menteşe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 29.12.2021 tarihinde Entegre Çimento Fabrikası'na Bayır Mahallesi 110 ada 4 parselde 472/21 ruhsat numarası ile yapı ruhsatı verildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Ancak Menteşe Belediye Başkanlığı, yapı ruhsatı verme gerekçesi olarak Çimentocu firmanın  ÇED (Çevresel  Etki Değerlendirmesi)  olumlu raporu almış olmasını, TMMOB meslek odalarından projelerin onaylanmasını ve ayrıca belediye onaylamasa bile bakanlık tarafından onaylanacağını gerekçe olarak göstermiştir" dedi.

Tuncaelli açıklamasına şöyle devam etti:

"Dilekçemizde de ayrıntılarını belirttiğimiz gibi firmanın gerçekte bir ÇED olumlu raporu yoktur. Deştin köylülerin açtığı dava sonucu bu rapor iptal edilmiştir. Dava devam ederken firma isim değişikliği yapıp aynı raporu yeni bir ÇED raporuymuş gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na onaylatmış, durumdan haberi olmayan Deştin köylülerinin bu ikinci rapora dava açamaması sonucu bu rapor kesinleşmiştir. Bahsedilen ÇED olumlu raporu budur. İşte bu yüzden de hiç de olumlu bir rapor değildir. İleri sürülen diğer bir gerekçe ise meslek odaları tarafından projenin onaylanmış olmasıdır. Hem Mimarlar Odası Muğla Şubesi'nin yaptığı açıklama, hem de Muğla Makina Mühendisleri Odası başkanının açıklaması bu konunun da söylendiği gibi olmadığını ortaya koymaktadır. Mimarlar Odası Muğla Şubesi mesleki denetimde çevresel etki değerlendirilmesi çekince raporunda 'raporda belirtiğimiz hususlar dikkate alınmaksızın söz konusu projenin uygulanması durumunda, çevresel etkileri bakımından giderilmesi olanaksız olumsuzluklar yaratacağı kanaatine varılmıştır ve  2011 yılı verilerine göre yapılmış bir ÇED raporunun, günümüz koşullarında değişen mevzuatlar da göz önüne alındığı zaman yeterli olması mümkün değildir' diyerek yetkilileri uyarmıştır. Muğla Makina Mühendisleri Odası belediye ile aralarında protokol olmasına rağmen projenin kendilerine ulaşmadığını, Denizli şubeye onaylatıldığını ama onaylatılanın sadece sıhhi tesisatla ilgili olduğunu, fabrikanın prosesiyle ilgili verileri içermediğini dile getirmiştir.

Özetle hem Mimarlar Odası'nın ciddiye alınması gereken Çekinceleri, hem Muğla Makina Mühendisleri Odası'nın eleştirileri,  ruhsat verilirken dikkate alınmamıştır. Menteşe Belediye Başkanımızın ileri sürdüğü 'ben onaylamasam, bakanlık onaylayacaktı' gerekçesini de hiçbir şekilde haklı bulmuyoruz. Belediyelerin direndiği projelerde bakanlığın devreye girip onayladığı doğrudur ama böyle bir gerekçe çevrenin korunması, iyileştirmesi ve kirliliğin önlenmesinde birinci derecede sorumlu olan yerel yönetimlerin üzerine düşenin yapmamasının bir gerekçesi olamaz. Çimento Fabrikası kirletici bir tesistir, kullandığı teknolojiye bağlı olarak az kirleteni vardır, çok kirleteni vardır ama kirletmeyen bir çimento üretimi yoktur.  Şu anki hava kalitesi emisyon verileri bile termik santrallardan kaynaklı olarak limitlerin üstünde olan bir yerde yeni bir kirletici tesisin onaylanması kabul edilemez. Yukarıda belirtilen gerekçelerin ışığında Menteşe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından  472/21 ruhsat numarası ile 29.12.2021 tarihinde verilen Yapı Ruhsatı'nın, çevrenin, doğanın ve tüm canlıların korunması için iptal edilmesini, Entegre Çimento Fabrikası için farklı bir firma -ama paravan firma olmayan- tarafından günümüz koşullarına uygun, bilimsel verilerin ışığında yeni bir ÇED  ve SED süreçlerinin başlatılmasını talep ediyoruz. Tüm canlılarımızla birlikte temiz hava solumak istiyoruz. Sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyoruz. Bayır'da, Deştin'de  çimento fabrikasına hayır. Muğla cennet kalsın."

 

YORUMLAR
{{r.adsoyad}} {{r.tarih | tarihsaat}}
{{r.yorum}}
Güvenlik kodu

PAYLAŞ

Powered by BilgiSoft