Özcan Özgür

Özcan Özgür

ÖZGÜRCE
Özcan ÖZGÜR'ün ve diğer yazarlarımızın köşe yazılarını ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin

Bayır'a çimento fabrikası meclise taşındı

Eklenme : 21.01.2022 00:00:00
Görüntülenme: 2053

CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından verilen yapı ruhsatı ile Muğla Çimento Ticaret AŞ tarafından Bayır/Deştin'de kurulacak olan Entegre Çimento Tesisi ile ilgili görüşünü kamuoyu ile paylaşmayanlardan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi'nden de açıklama geldi.

Ben umutluyum, Süleyman Girgin dışındaki CHP'li Muğla Milletvekillerinin üçünden de açıklama gelmesini bekliyorum. Hatta Muğla Çevre Geliştirme Derneği'nden de gelebilir. Bakarsınız Osman Gürün'ün kurucu başkanlığını yaptığı Karabağlar Yaylası Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği'nden de bir açıklama çıkar...

Süleyman Girgin'den açıklama beklemiyorum. Çünkü kendisi Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e yakınlığı ile bilinmekle birlikte Yatağan'da maden (kömür) işçiliği ve sendikası başkanlığı yapmış bir kişi...

Bu köşede 11.01.2022 tarihli yazıma "'Çimento' turnusol kağıdı oldu!" başlığı atmıştım. Aynen böyle...

xx          xx         xx

Entegre Çimento Fabrikası hakkında Bahattin Gümüş'ün açıklamalarında, İnşaat Mühendisleri Odası'nın yapmış olduğu vize işlemine değinmesi ve bunun üzerine yerel basın ve kamuoyunda bir açıklama beklentisi oluşması sebebiyle bu basın açıklamasının yapılması uygun görüldüğü belirtilen açıklamada, "Meslek alanımız insanlığın doğa ile mücadelesinden doğmuş olup, genel anlamı ile 'Medeniyet Mühendisliği' olarak tanımlanmaktadır ve medeniyetleşmenin önemli bir parçası olan, yapıları kapsamaktadır. Bununla birlikte, ebetteki gerekli altyapısı oluşturulmamış, sürdürülebilir olmayan, çevreyi geri dönülemez derecede bozacak olan, kamu yararı gütmeyen ve birkaç sermayedarı daha da zengin etmekten başka bir işe yaramayacak olan yapılara, kuruluş amacımız gereği karşı olduğumuzu da belirtmek isteriz." diye kaydedildi.

ÇED raporunun inşaat mühendisliğinin uzmanlık alanlarından biri olmadığı belirtilen açıklamada, zaten "Mimarlar Odası Muğla Şubesi tarafından yapılan incelemede bir çekince raporu hazırlanarak ilgili kurum ve kamuoyu ile paylaşılmış olduğu" hatırlatılırken, Muğla Çimento AŞ'nin isteği üzerine "Statik proje ve geoteknik raporun mevzuata, yasalara, yönetmeliklere ve teknik resim çizim standartlarına uygunluğu" kontrol edilmiş...

Ancak hali hazırda Mimarlar Odası Muğla Şubesi tarafından hazırlanmış bir ÇED çekince raporu olması nedeniyle taraflarınca ÇED raporunun yeniden incelenmesine gerek görülmediği ifade edilerek "Kaldı ki, Odamız herhangi bir üyesinin projesini denetlerken bu projenin çevre etkilerini incelemeye ve değerlendirmeye yetkili bir kurum değildir. Bu nedenle, projenin çevre etkileri açısından yaratacağı olumsuz durumun sorumluluğu ve denetimi, vize yapan odalarımızda değil, ÇED Olumlu Raporu veren ilgili kamu kurumunda, ruhsat veren idarede ve yatırımın sahibi firmadadır." denildi.

 xx          xx         xx

Siz ne anladınız bilmiyorum, ama ben bu açıklamadan İnşaat Mühendisleri Odası'nın Mimarlar Odası Muğla Şubesi gibi, Menteşe Belediyesi ile yapmış oldukları protokol çerçevesinde çimentocuların projesini meslekleri gereği inceleyip vize verdiklerini, ama yine Mimarlar Odası Muğla Şubesi'nin yazdığı gibi bir "çekince yazısı" yazmadıklarını anladım.

Yani İnşaat Mühendisleri Odası sadece Makina Mühendisleri Odası gibi projeyi onaylamış o kadar...

İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi açıklaması şöyle noktalanmış:

"Sonuç olarak şunun açıkça bilinmesini isteriz ki; halk ve ülke yararına olmayan hiçbir şey halka rağmen yapılamaz. İnşaat Mühendisleri Odası her hal ve şartta kamu yararı açısından, halkımızın yanında olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Açık ve net; İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi yöneticileri bir bakıma "Halkımız nerede ise biz oradayız" diye deklere ediyor.

Ben bir yorumda bulunmayacağım. Yorumu bu köşenin okurlarına ve tarihe bırakıyorum... Ancak İnşaat Mühendisleri Odası yöneticilerinin "halkın yanında olma" konusunda samimiyetlerini de çok merak ediyorum. Bakalım ruhsatın iptali için bir dava açılması halinde müdahil olurlar mı? Galiba olası bir dava da "turnusol kağıdı" olacak...

Ne diyeyim, Oktay Ekinci'nin, Cengiz Bektaş'ın ruhu şad olsun...

xx          xx         xx

Bayır/Deştin'de Muğla Çimento Ticaret AŞ tarafından kurulacak olan Entegre Çimento Tesisi için kimselerden habersiz ve tepkilere rağmen verilen yapı ruhsatını küllendirmek, unutturmak isteyenler varsa zor... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu duyuncaya ve Yerel Seçimlere kadar bu konu gündemde kalacaktır... Zaten bu tesis kurulur, faaliyete geçerse de Yatağan Termik Santralı gibi hep gündemde olacaktır...

Bahattin Gümüş'ün verdiği ruhsatın iptali için dava açmaktan söz edenler vardı. Sözün arkası gelmedi. Önemi de yok, bu halk unutmaz. Unutsa da tesisin bacası tütmeye, dişliler dönmeye başlayınca Bahattin Gümüş'ün kulaklarını çınlatacaktır... Neyse memleket o kadar sahipsiz değilmiş. Memleket Partisi'nin Muğla Milletvekili olmasa da Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İzmir Milletvekili Ali Çelebi TBMM Başkanlığı'na Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması talebiyle soru önergesi vermiş... 

xx          xx         xx

Benim önergeden Ahmet Tan Karaosmanoğlu'nun paylaştığı bir yerel gazete haberinden haberim oldu. Yerel gazeteye açıklamada bulunan Memleket Partisi İl Başkanı İbrahim Şimşek "Söz konusu Çimento fabrikasının ÇED raporları ve kamuoyu bilgilendirmeleri ile ilgili olarak belirsizliklerin ve hukuksuzlukların tartışıldığı bir dönemde Menteşe Belediye Başkanlığınca gerek belediye meclisinde gerekse Kent Konseyi Çevre platformu ile hiçbir bilgi alışverişi yapılmadan sosyal demokrat anlayıştan uzak bir tutumla halkın görüşü alınmadan ve detaylı incelemeler yapılmadan İnşaat Ruhsatı verilmiştir. Bu hususta aktarmış olduğumuz bilgiler dahilinde Genel Başkan Yardımcımız İzmir Milletvekilimiz Mehmet Ali Çelebi tarafından TBMM'ye soru önergesi verdi. Memleket Partisi olarak bu konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Muğla bundan sonra sahipsiz değildir" demiş.

Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin verdiği soru önergesi ise şöyle:

"Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesinde tarım niteliğindeki arazide yapılması öngörülen 'Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocaklarına ilişkin; 2006 yılında söz konusu firma ÇED Raporu hazırlatmıştır. Muğla 2. İdare Mahkemesi konuyla ilgili olarak ÇED süreçlerinin ve raporunun yürütmesini durdurma kararı vermiştir. Sırası ile Aydın Bölge İdare mahkemesi ve Danıştay 6. Daire Başkanlığı Muğla 1. İdare Mahkemesi kararlarını haklı bularak alınan kararı onamıştır. 2011 yılında ÇED raporunun, yargı kararlarına rağmen yasal mevzuatlardaki boşluklardan faydalanılarak yenilendiği anlaşılmaktadır. Gelişen süreçte Danıştay 14. Daire Başkanlığı 18.02.2013 tarihli kararında yürütmeyi durdurma kararını bozmuş ve konu tekrar Muğla 1. İdare Mahkemesine gelmiştir. Yeni bilirkişiler belirlenerek ÇED Raporu değerlendirilmiş ve bilirkişilerin 2015 yılında hazırlamış oldukları rapor mahkemeye sunulmuştur. Bu süreçten sonraki yargı kararlarına ulaşılamamıştır. Genel anlamda ÇED süreçlerinin yanlış yürütüldüğü, ÇED raporu içerisinde yer alan bilgilerin, meteorolojik verilerin ve analizlerin doğru verileri yansıtmadığı, raporun objektif ve sağlıklı teknik sonuçlar içermediğine dair kamuoyunda kanaat oluşmuştur. Özetle tesisin çevresel olumsuz etkileri yeterli ve doğru şekilde ele alınmamıştır. Bölgedeki doğal yaşam ve buna ek olarak bölgedeki sosyal yaşam bahsi geçen bu tesisten dolayı olumsuz olarak etkilenecektir. Gelinen noktada söz konusu tesise Menteşe Belediyesi tarafından ruhsat kesildiği anlaşılmaktadır. Menteşe Belediye Başkanlığı konuyu meclis gündeminden gizleyerek 2021 yılının son gününde ruhsatlandırmıştır. Bu bağlamda; konuyla ilgili idari soruşturma/inceleme başlatacak mısınız?"

xx          xx         xx

Önergede süreç anlatılmış ve süreçle ilgili idari soruşturma/inceleme başlatılması istenmiş. Böyle bir soruşturma Muğla'yı yeni bir kirleticiden kurtarır mı bilmiyorum. Bildiğim, konunun acil yargıya taşınması gerektiği. Ben de Ahmet Tan Karaosmanoğlu'nun paylaşımının altına "Ruhsatın iptali için dava açacak mısınız?" diye yazdım. Karaosmanoğlu'nun yanıtı şöyle oldu:

"Direk Ruhsatın iptali için olmasa da ÇED iptali için açılacak. Tabi ki mevcut durumdaki verileri değerlendiriyoruz. Hukuki şartlar değerlendiriliyor. 2016'da iptal olan 1. ÇED raporunu arıyoruz. ÇED iptal olursa ruhsat zaten iptal olur."

-----------------------------------

GÜNÜN SÖZÜ: İyilik eden mükafat beklediği an tefecidir. --Cemil Meriç

ÇİVİ

Ramazan Kıvrak üstat "Gacu gucu, vırt zırt, zart zurt, ıvır zıvır, abuk gubuk, ebçik gapçık, fasa fiso, langur lungur, fan fin, dan dun laf etmeyin." dedi.

Beni Bi Gülmek aldı:)))

BUNLARI

Ali Turbalıoğlu'nun "Çimento fabrikasına ruhsat verenler, imza atanlar, almış olduğunuz ruhsat parasını iade edeceğiniz için harcamayın. Ayrıca adamlar yasal faizi ile isterlerse cebinizden ödeyecek şekilde organize olun" dediğini, DUYDUNUZ MU?

{{r.adsoyad}} {{r.tarih | tarihsaat}}
{{r.yorum}}
Güvenlik kodu

PAYLAŞ

Powered by BilgiSoft