Özcan Özgür

Özcan Özgür

ÖZGÜRCE
Özcan ÖZGÜR'ün ve diğer yazarlarımızın köşe yazılarını ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin

Yatağan'da sıra yeraltı sularında mı?

Eklenme : 4.12.2021 00:00:00
Görüntülenme: 1427

YATAĞAN ZİRAAT ODASI HAREKETE GEÇTİ

Yatağan Termik Santralı nedeniyle başta zeytinlikler olmak üzere tarım alanlarından ve sağlığından olmakla kalmayıp, bazı köyleri (mahalle) göçle karşı karşıya bırakılan ve içme su (akar suları) kaynaklarını santralın soğutması için paylaşmak zorunda kalan Yatağan, şimdi de özelleştirmeden sonra yeraltı sularını kaybetmekle mi karşı karşıya?

Bu günler de ilçede yanıtı aranan soru bu...

En çok konuşulan konu da Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ'nin tel kafeslerle çevrili 3 ünite türbin ile enerji üretim ve idari binalarının bulunduğu alanda 2021'in başlarından itibaren bazı hafriyat faaliyetlerinde bulunulduğu ve bu alanda galeri açılıp açılmadığının, bunun Yatağan Ovası'nın altında "yeraltı kömür istihsali" yapılacağının ve buradaki suların feda edileceğinin habercisi olup olmadığının olduğu...

Yatağan adı konmamış bir gerilim içinde...

Bu konuda ilk harekete geçen kurum ise Yatağan Ziraat Odası oldu...

xx           xx          xx

YATAĞAN ZİRAAT ODASI BÜYÜKŞEHİR'E BAŞVURDU

Yatağan Ziraat Odası bu "bilinmezliğin" bilinir hale gelmesi ve yeraltı sularının yeraltından kömür çıkarılması uğruna yok olması söz konusu ise Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin buna engel olması ve Yatağan halkının çıkarı için Yatağan halkı ile birlikte hareket etmesi için girişimde bulundu.

Yatağan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kuru ve Başkan Yardımcısı Durmuş Sökmen ile Meclis Başkanı Erol Kırıkoğlu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na başvurarak, ilçede sondajlardan dolayı üreticilerin sıkıntıya düştüklerini bildirdiler.

Yatağan Ziraat Odası olarak yapılan başvuruda, "Üreticilerimiz, yapılan sondajlardan dolayı tarımsal sulama amacıyla kullandıkları suları kullanamamışlardır. Geçimini tarımsal faaliyetlerden elde edilen gelirle sağlayan halkımızın, İdareniz tarafından sorunlarının dikkate alınacağı ve halkımızla bir arada hareket edeceğinize dair şüphemiz bulunmamaktadır." denildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilen yazıda "Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş'nin tel kafeslerle çevrili 3 ünite türbin ile enerji üretim ve idari binalarının bulunduğu alanda 2021'in başlarından itibaren bazı hafriyat faaliyetlerinde bulunduğu ve bu alanda galeri açmakta olduğu görülmüştür." ifadesine yer verildi...

xx           xx           xx

BÜYÜKŞEHİR BELLEDİYESİ'NİN SORUMLULUKLARI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilen yazıda, "Belediye Başkanlığı olarak, Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş'nin tel kafeslerle çevrili alanda 2021'in başlarından itibaren bazı hafriyat faaliyetlerinde bulunduğu ve bu alanda galeri açmakta olunduğuna dair ne gibi işlemler yapıldığı üretici üyelerimiz tarafından merak edilmektedir." denilirken, Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda görev ve sorumlulukları şöyle anımsatıldı:

"Büyükşehir Belediye Kanunu; 'Büyükşehir Belediyesi'nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları' başlıklı 7. madde (i) bendi 'Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; (Ek ibare: 5393 - 3.7.2005 / m.85/(d)) 'gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini'; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun-kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak' şeklinde düzenleme içermektedir.

Bu yasal düzenleme gereği, ilçemizin tarımsal alanlarını etkileyen yer altı madencilik işletmesinin izin ve ruhsatlarının denetlenip, Belediye imkanları ile uzman görüşü aldırılıp aldırılmadığı; Belediye Başkanlığınız tarafından Yatağan ve Mahallerinde tarımsal sulama ve içme suyu kaynaklarına yönelik etkilerinin değerlendirilip değerlendirilmediği, buna dair yasal işlem yapılıp yapılmadığını Yatağan'daki tüm tarımsal faaliyet gösteren üreticiler adına sormak gereği doğmuştur."

xx           xx          xx

YERALTI MADENCİLİK İÇİN İZİNLER VAR MI?

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Süleyman Kuru başkanlığında ve Durmuş Sökmen'in başkan yardımcılığı yanında, Erol Kırıkoğlu'nun Meclis Başkanlığındaki Yatağan Ziraat Odası'nın kendilerine yaptığı başvuruyu nasıl karşılar, bu konuda bir açıklama yapar mı kestiremiyorum.

Ancak kuşkularında ve hassasiyetlerinde haklı olan Yatağan Ziraat Odası yönetiminin merakı sadece Büyükşehir Belediyesi tarafından değil, Yatağan Belediye Başkanlığı ve Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş tarafından da giderilmelidir.

Ki Yatağan Ziraat Odası'nın başvuru metninde "Yine Yatağan ilçe merkezi ve mahallelerinde Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. tarafından sondaj çalışmaları yapıldığı belirlenmiş, bu konu basına dahi yansımıştır. Yeraltı madencilik faaliyetinin pek muhtemel izinsiz olarak yapıldığını düşünmekteyiz." denilmekte...

Bu ifade bizi de düşündürtmekte...

Yatağan Belediye Başkanlığı'na da verilen söz konusu metinde "Yeraltı madencilik işletmesine dair Hisarardı Mahallemizde yapılan çalışmalara dair yargıya intikal etmiş konulara dair sosyal medyada paylaşılan uzman görüşlerine" de dikkat çekilmiş, şöyle anlatılmış:

"Yer altı madencilik faaliyetlerinin tarımsal alanlarda obruklar meydana getireceği, yer altı su kaynaklarına zarar vereceği dile getirilmiştir. İnsan gücüne dayalı yapılacak yer altı madencilik faaliyetlerinde, olası göçüklerin olması pek muhtemel olup, gelecek dönemlerde can kayıplarının yaşanması da pek muhtemel olacağı da tartışmasızdır."

xx           xx          xx

"HAVAMIZ, SUYUMUZ, ÜRÜNÜMÜZ TEHLİKE ALTINDADIR."

Yatağan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kuru ve Başkan Yardımcısı Durmuş Sökmen ile Oda Meclis Başkanı Erol Kırıkoğlu'nun imzalarını taşıyan metinde, Yatağan'ın havasının, suyunun ve ürünlerinin tehlike altında olduğuna dikkat çekilirken, bu "tehlike" şöyle anlatılmış:

"Yine Yatağan'da tarımsal alanlarımızın zarar görmesi yanı sıra, yaşayan halkımız termik santralının yükünü yıllardır çekmektedir. Hatta akredite bir laboratuvar tarafından Eylül-Ekim 2021 tarihlerinde Santralın gaz ve toz salınımlarının ölçümü yapılmış, toz ve gaz emisyonlarının sınır değerlerinin çok üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Havamız, suyumuz, ürünümüz tehlike altındadır.

Belediye Başkanlığı olarak, Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş'nin tel kafeslerle çevrili 3 ünite türbin ile enerji üretim ve idari binalarının bulunduğu alanda 2021'in başlarından itibaren bazı hafriyat faaliyetlerinde bulunduğu ve bu alanda galeri açmakta olmasına dair ne gibi işlemler yapıldığı ise üretici üyelerimiz tarafından merak edilmektedir."

Herkes merak ediyor...

----------------------------------

GÜNÜN SÖZÜ: Allahımcım sen hepimizi sevme engellilerin kötülüklerinden koru... (Alıntı)

ÇİVİ

Arkadaşım "Dolar yükselmiyor TL düşüyor; CHP yükselmiyor, AKP düşüyor; CHP hala %25" dedi.

Beni Bi Gülmek Aldı:))))

{{r.adsoyad}} {{r.tarih | tarihsaat}}
{{r.yorum}}
Güvenlik kodu

PAYLAŞ

En çok arananlar

Powered by BilgiSoft