Türk İmar Mevzuatı ve Mühendis Odalarımız

Eklenme : 17.01.2022 00:00:00
Görüntülenme: 519

Türkiye Cumhuriyeti imar mevzuatı o kadar karmaşıktır ki, bir türlü ihtiyaç duyduğumuz imar planlarını yapıp ve onayarak ihtiyacımız olan imar parsellerini üretemiyoruz.

Bu özelliğimiz de, ülkemizde kaçak yapılaşmayı adeta tetikliyor.

Mühendislik mesleği çözüm üretme mesleğidir.

İmar mevzuatımız, mühendislik mesleğini sorun çözen durumundan çıkarmış, sorun üreten konumuna düşürmüştür.

Örnek olarak Muğla'yı ele alalım.

Muğla ili sahilleri 1989 yılında Özel Çevre Alanı içine alındı.

Özel Çevre Alanı içine alınan sahillerimizin imar planlarının daha kaliteli olması için, bu karar alınmış idi.

Aradan 33 yıl geçmesine rağmen Muğla sahillerinin büyük bir kısmının koruma imar planları bir türlü yapılamadı.

Bu gecikme, sahillerimizde kaçak yapılaşmayı adeta tetikledi.

1970 li yıllarda köylerimizde oturan insanlarımızın ihtiyacı olan binaları imar mevzuatımıza takılmadan yapabilmeleri için "Köy yerleşik alanı" tanımı yaratılmış ve köylümüzün inşaat yapması kolaylaştırılmış idi.

Köy yerleşik alanı, bir köyün etrafındaki en son evlerin 100 m uzağından geçen hayali bir çizginin içinde kalan alan olarak belirlenmişti.

Bu konudaki teknik çalışmalar zamanında yapılmış, ilan da edilmiş idi.

Bu köy yerleşik alanları, zaman içinde doldular.

Bu arada köy yerleşik alanı dışında kalan arazilerin imar plan çalışmaları imar mevzuatımıza takıldı ve bu güne kadar 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planları yapılamadı.

Bu hal de, büyük rahatsızlıklara, tıkanıklıklara ve yatırımların önüne takoz oldu.

Bu tıkanıklıkları açmak için, 11. 07. 2021 günü "Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği"nin 4. maddesi değiştirildi.

Bu yönetmelik de 17. 09. 2021 günkü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yönetmeliğe göre, Büyük Şehir olan ilerimizde mahalle olan köylerimizin " Köy yerleşik alanları " tespit edilirken 100 m sınırı, 300 m ye çıkarıldı.

Bu karar, büyük bir rahatlama getirecek umudu yarattı.

Bu yeni yönetmeliğin hayata geçebilmesi için, Büyük Şehir Belediye Başkanlığının 1/ 25000 ölçekli imar planları ile eşgüdüm içinde olması için Büyük Şehir Belediyenin bir yönerge düzenleyip, yayınlaması gerekiyor.

11. 07. 2021 tarihli yeni yönetmelik, ancak Bakanlıklar ile Belediyelerimizin eşgüdümlü olarak çalışması hâlinde bir netice verebilir.

Bu başarılabilir ise, vatandaşımız da rahatlayacak, yatırımların da önü açılmış olacaktır.

Bunu başaramaz isek, vatandaşımız da daha çok seneler sıkıntılar çekecektir.

17. 09. 2021 günü Resmi Gazetede yayınlanan " Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği " konusunda Büyük Şehir Belediye Başkanlığının ilgili kurumları bir sessizliğin içindeler.

Bunu anlamakta zorluk çektiğimi belirtmek isterim.

Ayrıca Harita- Kadastro Mühendisleri Odası, Şehir plancıları Odası, Mimarlar Odasının bu konudaki sessizliklerini de anlamıyorum.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin yeni hali bu odalara kayıtlı mühendis ve mimarımızın da işlerini arttıracaktır.

Plan demek, bir arazinin derlenip toparlanması, dağınıklığa izin verilmemesi anlamına geldiğini de unutmamak lazım.

Plâna karşı çıkmak, kargaşa ve kaçak yapılaşmaya, hatta çevre kirliliğine yeşil ışık yakmak, anlamına gelir.

Bunu yapmaya da, kimsenin hakkı yoktur.

 

{{r.adsoyad}} {{r.tarih | tarihsaat}}
{{r.yorum}}
Güvenlik kodu

PAYLAŞ

Powered by BilgiSoft