Gültekin Akça

Gültekin Akça

Görüş

Muğlalıların Suyla İmtihanı

Eklenme : 7.8.2020 00:00:00
Görüntülenme: 1245

Su, insanların, hayvanların ve bitkilerin yaşayabilmeleri için zorunlu ihtiyaçtır. Devletler açısından ise varlıklarını sürdürebilmeleri için artık stratejik olarak da kullanmak zorunda oldukları bir güç durumundadır. Yani, su canlılar için hayat, devletler için ise güçtür.

Geçmişte bilim insanları  "gelecekte petrol değil, su savaşları olacak" dedikleri zaman birçoğumuz hafif tebessüm ederek dinlemekteydik. Ancak, bilim insanlarının yaklaşık 20/30 yıl önce söylediği bu tespit/öngörü nerede ise bugün tüm dünyada gerçekleşme noktasına gelmiş durumdadır.

Küresel ısınma ile yağışların azalması ve aynı zamanda da yağış rejimlerindeki değişiklik/çarpıklık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hissedilmeye ve olumsuzlukları da yaşanmaya başlandı. TV'lerin ana haber konularına, "kışın sıcaklar sebebi ile çiçek açan ağaçlar ve yazın selde kaybolan insanlar" girmiş durumdadır.

Her ne kadar eskiden dedelerimiz bireysel anlamda ilimizde ve yöremizde hayır amaçlı su kuyusu ve çeşmeler yapmış/yaptırmış  iseler de yakın zamanda susuzluk ve içme suyu sıkıntısı kurumsal anlamda bile Türkiye'deki hayır kavramını da etkilemiş ve değiştirmiştir. Artık, birçok hayır kurumu fakirlere ekmek, yemek dağıtmanın yanında özellikle Afrika Kıtasında hayır amaçlı su kuyuları kazmakta/açmaktadır.

Muğla ilimiz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre halen Rize'den sonra en fazla yağış alan il durumundadır. Ancak, buna rağmen Muğla halkı diğer birçok şehre göre içme suyunu daha pahalı içmektedir. Ayrıca, son zamanlarda özellikle Menteşe ilçemizde yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmaya başlamıştır. O zaman Muğla/Menteşe yaklaşık 5-6 yıldır niçin yaz aylarında su sıkıntısı çekmektedir?

Menteşe'de yaşanmaya başlayan su kesintileri Menteşe halkına bir haksızlık olduğu gibi bu durum  Muğla ve Menteşe'ye de yakışmamaktadır.

Bugün belediyeler  düne göre çok daha  çeşitli konularda hizmet vermekle birlikte dün olduğu gibi bugün de belediyelerin birinci görevi vatandaşlarına yeterli ve sağlık su sağlamaktır. Birçok konuda çok başarılı olsalar bile içme suyu konusunda başarısız iseler halktan geçer not almaları, sınıfı geçmeleri mümkün değildir.

Geçmişte Muğla Belediyesi şimdi de Muğla Büyükşehir Belediyesi maalesef içme suyu konusunda başarılı bir sınav veremedi ve verememektedir. Herkesin bildiği üzere zamanında Muğla Belediyesi içme suyu konusunda gerekli ve yeterli yatırımı yapmış olsa idi bugün Menteşe halkı kaliteli ve yeterli bir içme suyuna sahip olacak ve bugünkü su sıkıntısı çekilmeyecekti. Oysa, o tarihlerde Muğla'nın/Menteşe'nin gelecek yıllarda nüfusunun artacağı öngörülemedi. Oysa, bir yöneticinin bunu öngörmesi gerekirdi.

Aslında yöneticilerin görevlerinin en önemlisi yönettikleri şehre ilişkin her konuda kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler yaparak, ileride bazı konularda/hizmetlerde sorunların olabileceğini / oluşabileceğini / yaşanabileceğini  tespit ederek önceden çözümlerini bulmak ve buna göre de gerekli yatırımlarını yapmak olmalıdır.

Her ne kadar Menteşe, Ula ve Yatağan ilçelerini  içine alan Sandras İçme Suyu Projesi halen devam etmekte ise de yakın zamanda bitmesi mümkün olmadığından Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle Menteşe ilçesinin içme suyu ile ilgili olarak  acil çözüm yollarını bulması gerekmektedir. Esasen, daha önce de ifade ettiğim üzere nüfusu 100 binleri bulmuş bir kentin içme suyunun kuyulardan karşılanması zaten mümkün değildir. Bunun yanında kuyulardan elektrik enerjisi ile su çekilmesi aynı zamanda kurum açısından ciddi bir maliyet de oluşturmaktadır.

Bugün Menteşe ilçesinde yaşanan su sıkıntısı gelecek yıllarda Muğla'nın diğer ilçelerinde ve hatta ilçelerimizin mahallelerinde bile yaşanabilecektir. Zira, özellikle yaşanan pandemi sonrası Muğla'nın genelinde ciddi bir nüfus artışı yaşanmış ve yaşamaktadır. Merkezlere yakın köylerde bile önemli sayıda yeni yerleşimciler bulunmaktadır. Tahminler ülkenin özellikle büyük kentlerinden Muğla'ya göçün devam edeceği şeklindedir.

Bu noktada MUSKİ'nin öncelikle acil olması sebebi ile Menteşe için özel bir çalışma yaparak bölgedeki mevcut gölet ve barajları içme suyu için kullanmak amacı ile projeler hazırlaması ve kendisinin de içme suyu temini için gölet ve barajlar yapması gerekmektedir. Akabinde de özellikle pandemi sonrası tüm Muğla'da artan ve artacak olan nüfusun içme suyu ihtiyacı için şimdiden gerekli yatırımları yapması zorunludur. MUSKİ'nin görevi sadece akan suyu dağıtmak ve fiyatlandırmak değil aynı zamanda akacak suyu da bulmaktır.

Kısacası yapılması gereken, yukarıdan düşen suyu aşağıda tutabilmektir.

{{r.adsoyad}} {{r.tarih | tarihsaat}}
{{r.yorum}}
Güvenlik kodu

PAYLAŞ

En çok arananlar

Powered by BilgiSoft