Dr. Gülten Şimşek

Dr. Gülten Şimşek

BAKIŞ
Gülten Şimşek ve diğer yazarlarımızın gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin

İstanbul Sözleşmesi

Eklenme : 7.8.2020 00:00:00
Görüntülenme: 618

Kadına yönelik şiddet nedir?

Bu olguyu bile tam bilmiyoruz.

Sadece kadının darp edilmesini gibi algılamaya ve algılatmaya çalışıyoruz..

Kadına karşı şiddet; Kadınlara karşı bir insan hakları ihlali ve ayrımcılık olarak, ister kamu ister özel yaşamda meydana gelsinler, söz konusu eylemlerde bulunma tehdidi, zorlama veya özgürlüğün rastgele bir biçimde kısıtlanması da dahil olmak üzere, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucunu doğuracak toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddet eylemlerini kapsıyor..

Kadın bizim kültürümüzde değerli iken, içine düştüğümüz Araplaşma kültürü ile geri plana atılmaya başlandı ve sonrasında da değersizleştirme politikaları ile yangın yerine döndü.

Boğazlananlar..

Kezzapla yakılanlar..

Evlere kapatılanlar.

Çalışma özgürlükleri elinden alınanlar..

Konuşma özgürlükleri olmayan..

İstismar edilenler..

Sözlü şiddete uğrayanlar..

Kişilik haklarına saldırılanlar..

Cinsiyet eşitsiz çalışma koşulları.

Eşit işe eşit ücret uygulama yokluğu.

Gibi gibi konular..

Kadına karşı yapılan haksızlıklar eşitsizlikler var iken.

Ve bunların önlenmesi için İstanbul Sözleşmesi yapılmış iken..

Kel başa şimşir tarak gibi.

İstanbul Sözleşmesinden vazgeçilmesi gibi kısır konular tartışılıyor olması abest bir konu.

Sığ gündem yaratılıyor.

Bu sözleşme ile;

Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak,

Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dahil olmak üzere, kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak;

Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak;

Kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak;

Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla, kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak.

Kısaca özetlersek..

Bu sözleşmenin kapsamına giren her türlü şiddet eyleminin önlenmesi,

Bunlarla mücadele edilmesi ve bunların kovuşturulması;

Mağdurların korunması ve mağdurlara destek sağlanması;

Bu sözleşmeye göre suç olarak kabul edilen eylemler hakkında soruşturmaların ve yasal sürecin yürütülmesi;

Koruma emirleri dahil olmak üzere, tarafların yargı makamlarınca bu konuya ilişkin verdikleri hukuki ve cezai kararlarının uygulanması gibi ana çerçeveyi özetleyebiliriz.

Bu sözleşme kadına şiddete karşı bütüncül bir bakış açısı sağlıyor iken, şiddete karşı  kararlı politik bir bakış ile desteklemek gerekli iken, tartışmalar içi boş  sığ gündemler yaratmakta..

 

{{r.adsoyad}} {{r.tarih | tarihsaat}}
{{r.yorum}}
Güvenlik kodu
Powered by BilgiSoft